Šapni MitoLovcu – zaštitimo Uzbunjivače

Udruženje Radio Kameleon-NVO Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije predstavilo je danas projekat Šapni MitoLovcu-Zaštitimo Uzbunjivače! Riječ je o projektu kojim se nastavlja kontinuirano djelovanje portala Mitolovac.ba.

 

Cilj kontinuiranog djelovanja portala Mitolovac.ba i projekta Šapni MitoLovcu-zaštitimo Uzbunjivače jeste kreiranje pozitivne atmosfere i podrška među ključnim akterima i opštoj javnosti za usvajanje Zakona o zaštiti Uzbunjivača u Parlamentarnoj skupštini BiH. Neke od aktivnosti, koje će biti provedene u sklopu projekta, su potpisivanje peticije za podršku Zakonu o zaštiti uzbunjivača, promocije u većim gradovima BiH, TV film o uzbunjivačima, konkurs za najbolju fotografiju i dizajn za majicu.

 

Ciljevi projekta kompatibilni su sa ciljevima COD LUNA i Udruženja za zaštitu Uzbunjivača čiji su aktivisti prvi u BiH pokrenuli inicijativu za usvajanjem Zakona o zaštiti Uzbunjivača. Aktivnosti projekta Šapni Mitolovcu – kroz sinergiju sa aktivnostima COD LUNA i Udruženja za zaštitu Uzbunjivača doprinijet će uspješnijoj borbi protiv korupcije u BiH”, rekla je direktorica Udruženja Kameleon Kristina Gligorović.

 

“Nad ljudima koji u BiH prijave korupciju, razotkriju je i dokumentuju,počinje odmazda i to odmah po otpočinjanju radnji nadležnih prema njihovoj prijavi”, kazala je predsjednica Udruženja Uzbunjivači Višnja Marilović. “Najblaži oblik te odmazde je mobing. Ti ljudi izloženi su prijetnjama, šikaniranju, ostaju bez posla. Jedini koji ih može vratiti na posao je Sud. Kako sudski procesi traju po dvije, tri godine, oni koji razotkriju i prijave korupciju ostaju bez egzistencije dok se sudski proces završi.”

 

Zbog svega je pokrenuta inicijativa zakonske zaštite Uzbunjivača koju, za sada, parlamentarci, kako navodi Marilović, podržavaju. Očekuje se da inicijativa za usvajanjem Zakona o zaštiti Uzbunjivača u proceduru uđe u martu 2013.godine.

 

U sklopu projekta Šapni MitoLovcu-zaštitimo Uzbunjivače, danas je (20.12.2012.god.) u Tržnom centru Omega u Tuzli održana i promocija. Prolaznici su imali mogućnost potpisati peticiju za podršku pomenutom zakonu te saznati više o tome šta je, prema definiciji Uzbunjivač.

 

O svemu detaljnije na www.mitolovac.ba

 

Priču Višnje Marilović, koja je u svojoj firmi razotkrila, dokumentovala i prijavila korupciju …

 

 

Posted in Vijesti.