Dodjela nagrade Gazela za najuspješnjije male i srednje kompanije na nivou RS i FBiH

Nakon uspješnog početka projekta i dodjeljivanja BH Biznis Nagrade 2011 najuspješnijim gazela firmama u Federaciji BiH, ove godine, ovu nezavisnu europsku nagradu dodjeljujemo malim i srednjim kompanijama na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

 

U Federaciij BiH od registrovanih 19.617 malih i srednjih preduzeća samo 411 ispunjava kriterjie ulaska u izbor za dodjelu nagrade, dok u Republici Srpskoj od 8.925 kirteriju za ulazak u konkurenciju ispunjava 236 preduzeća.

 

Metodološki žiri je prilagodio metodologiju evropske nezavisne nagrade „Gazela“, koja se dodjeljuje u devet evropskih zemalja dugi niz godina, na uslove BH tržišta.

 

Koliko je ozbiljan pristup Kameleon M&M Grupe i Udruženja Radio Kameleon, ovom projektu govori i sastav žirija.
Članovi žirija za Federaciju BiH su:

Akademik Boris Tihi, profesor emeritus, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu;
Avdo Rapa, dipl.iur., Privredna komora FBiH;
Doc.dr.sc. Bruno Bojić, Vanjskotrgovinska komora BiH;
Mr.sc. Dubravka Bošnjak, Razvojna banka FBiH;
Doc.dr. Željko Rička, Ekonomski fakultet Univerzitet Zenica i Revicon d.o.o. Sarajevo;
Prof.dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;
Petar Ćorluka, Violeta d.o.o.;
Senad Džambić, Bingo d.o.o.;
Zlatko Berbić, dipl.ing.arh., Kameleon M&M Group;

 

Članovi žirija za RS:

Akademik Boris Tihi, profesor emeritus, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu;
Slobodan Marković dipl.ing.arh., Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća;
Nataša Tešanović, Alternativna televizija;
prof.dr. Zoran Kalinić, Nezavisni univerzitet Banja Luka;
Zoran Vučenović, dipl.ecc., WVP-a za BiH;
Zlatko Berbić, dipl.ing.arh., Kameleon M&M Group;

 

Ovogodišnji partneri u realizaciji projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine su Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Privredna / Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Grad Sarajevo i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

 

Ovogodišnji partneri u realizaciji projekta za Republiku Srpsku su Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

 

Projekat je podržan od strane BH Telekoma i SBER Banke i USAID-a.

Posted in Vijesti.