VIDEO: Poziv da nam se pridružite: JEDNA MILIJARDA USTAJE – kampanja protiv nasilja nad ženama

Pokažimo i mi da smo dio svijeta, recimo NE nasilju nad ženama!!!