Think Freedom: Between Today and Tomorrow Sarajevo

Njujorška umjetnica, bosansko hercegovačkog porijekla i svjetskog renomea, Edina Selesković, sa rezimeom koji broji suvremene multi-medijalne projekte na tri kontinenta, lansirala je projekat koji šalje fantastičnu sliku i snažnu poruku mira i slobode iz Sarajeva ka regionu, Europi i cijelome svijetu.

U duhu suvremene umjetnosti public art-a, projekat Misli Sloboda je interaktivni pristup mnogobrojnim umjetničkim disciplinama, ujedinjujući umjetnost i tehnologiju, umjetnike i javnost, mlade ljude sa njihovim kreativnošću.

On je osmišljen kao instalacija koja je sačinjena od više hiljada elemenata, skulptura mira, izrađenih pojedinačno od metala srebrne boje i postavljenih u impresivnoj formaciji jata u pokretu slobode bez granica: uvijek sa pogledom ka naprijed ka boljoj i svjetlijoj budućnosti.

Svaki dio instalacije predstavlja snažan simbol, jer su skulpture formirane iz dvije metalne trake kao dvije ruke koje se spajaju ili dvije poruke koje se savijaju u prepoznatljivi oblik ptice.

Ove skulpture, stilizovane ptice u stilu suvremenih umjetničkih pravaca minimalizma i kontekstualnog umjetničkog izraza, se presijavaju na sunčevom svjetlu, kod vanjskih postavki, i igraju se sa obojenom svjetlosti, prilikom unutarnjih postavki, ali isto tako imaju dodatni element kinetike i zvuka.

Instalacija ima impresivni emotivni i vizuelni efekt na one koji mogu joj svjedočiti ali i na publiku koja to može vidjeti kroz globalne medijske kanale.

Ipak, ovaj projekat je više od estetskog aspekta samih skulptura i same instalacije, jer svaki element nosi na svojim krilima rukom pisane poruke. Mladi učenici srednjih i osnovnih škola imaju priliku razgovarati sa Edinom o umjetnosti i način na koji ona ruši granice oko sebe, kroz seriju predavanja.

Učenici iz svakog grada gdje se instalacija predstavlja, su pozvani da pišu o tome šta za njih znači sloboda i kako oni vide svoju budućnost sa njom. Ove poruke instalacija nosi sa sobom i one nastavljaju svoj put dokazujući univerzalnu snagu umjetnosti novim generacijama.

Posted in Projekti.